دومین همایش

تحلیل صندوق های خاص، توسعه تامین مالی

01

کشور ما در حال تغییراتی از بانک پایگی به بورس پایگی است هنوز سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه ها، طرح ها و ظرفیت ها به نسبت بازار پول خیلی جای پیشرفت دارد اما اینکه به نسبت گذشته مقایسه کنیم سهم بورس به نسبت بانک ها مسیر رو توسعه ای داشته است. با توجه به مشکلاتی که دولت دارد، توان آن برای تامین مالی بسیار تضعیف شده و مشکلاتی که سیستم بانکی با آن مواجه است هم باعث شده تا توانایی بانک ها هم در این موضوع کاهش نسبی داشته باشد، چاره این کار هدایت تامین مالی از سمت بانک به بورس است. تامین مالی پروژه ها باید از طریق ابزارهایی مانند صندوق سرمایه گذاری پروژه، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مثل صکوک استثنا و آنچه که مرتبط با تامین مالی ساخت است انجام شود، به نسبت ابزارهایی که در بازار سرمایه داریم، این دو صندوق عنوان شده سهم بسیار کوچکی دارند بنابراین چون از این ابزارها کمتر استفاده می شود مسیر پیشرفت و توسعه بسیار زیاد است چون می توانیم با تحلیل هر کدام از صندوق های سرمایه گذاری موانع تامین مالی از این بازار را از بین ببریم. با توجه به مشکلاتی که دولت دارد، توان آن برای تامین مالی بسیار تضعیف شده و مشکلاتی که سیستم بانکی با آن مواجه است هم باعث شده تا توانایی بانک ها هم در این موضوع کاهش نسبی داشته باشد، چاره این کار هدایت تامین مالی از سمت بانک به بورس است. تامین مالی پروژه ها باید از طریق ابزارهایی مانند صندوق سرمایه گذاری پروژه، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مثل صکوک استثنا و آنچه که مرتبط با تامین مالی ساخت است انجام شود، به نسبت ابزارهایی که در بازار سرمایه داریم، این دو صندوق عنوان شده سهم بسیار کوچکی دارند بنابراین چون از این ابزارها کمتر استفاده می شود مسیر پیشرفت و توسعه بسیار زیاد است چون می توانیم با تحلیل هر کدام از صندوق های سرمایه گذاری موانع تامین مالی از این بازار را از بین ببریم.

  • سلمان خادم المله، تحلیلگر بازار سرمایه
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن