خبر

توسعه SMEها با محدودیت کمتر، تسهیلات بیشتر

تأمین‌مالی از بازارسرمایه از چند طریق قابل انجام است که شامل انتشار اوراق تأمین‌مالی و عرضه سهام است. هر دو این روش‌ها به دلایل متعددی برای شرکت‌های کوچک غیرقابل دسترسی است؛ چراکه انتشاراوراق برای شرکت‌های کوچک که طبیعتا در حجم‌‌های کوچک هم خواهد بود، برای مشاورین عرضه (تأمین سرمایه‌ها) جذاب نیست. چراکه با صرف همان میزان وقت می‌توانند حجم‌ اوراق بسیار بزرگتری را عرضه و کارمزد بیشتری دریافت کنند.

 از طرف دیگروجود ارکانی نظیر ضامن، انتشار اوراق را برای شرکت‌های بزرگ نیز مشکل کرده‌است، چه رسد به شرکت‌های کوچک که نه دسترسی و نه حجم وثایق کافی را برای دریافت ضمانت توسط بانک‌ها را نیز در اختیار ندارند، اما روش دیگر که عرضه سهام جدید در بازارسرمایه است، همچون قاعدتا مرحله قبل از آن پذیرش در بازار است؛ با توجه به الزامات بسیارسختگیرانه این بازارها در خصوص پذیرش، برای بسیاری از شرکت‌های کوچک هم از نظر تحصیل آن الزامات و هم تبعات بعدی ورود به بازار مثل افشای اطلاعات برای آنها توجیه ندارد.البته  تنها روش باقی‌مانده، تابلو شرکت‌های کوچک و متوسط است که لازم است در این خصوص تسهیلات بیشتر و محدودیت‌های کمتری لحاظ شود که امکان تأمین مالی این شرکت‌ها ازاین طریق فراهم شود. البته در سال‌های اخیر تصویب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی امکان تأمین‌مالی غیرمستقیم شرکت‌های کوچک از بازار فراهم شده، اما این صندوق‌ها به دلیل نوپابودن آنها و هم نوع مقررات حاکم بر آنها هنوز نتوانسته‌اند توفیقی در این زمینه پیدا کنند.

مهدی فرازمند، مدیرعامل شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن