خبر

راهی برای ورود SMEها به بازار

این واقعیت که بازارسرمایه در تأمین‌مالی شرکت های کوچک موفق نبوده است، تا حدودی به طبیعت این بازارارتباط دارد زیرا در مقابل بازار پول و شبکه بانکی که(حداقل از لحاظ تئوریک) تأمین مالی کوتاه مدت طیف وسیعی از شرکت های بزرگ تا کسب و کارهای کوچک و اشخاص حقیقی را انجام می دهد، بازارسرمایه عموما تأمین مالی بلندمدت شرکت های بزرگ و معتبر که در مرحله بلوغ کسب و کار خود به سر می برند را بر عهده دارد، پس جای تعجب نباید باشد که در کشور ما نیز شرکت های کوچک سهم کمی در تأمین مالی از بازارسرمایه دارند. علاوه بر شرایط موثری مانند اعتبار و ثبات کسب و کار شرکت، تأمین مالی در بازارسرمایه بیشتر در قالب طراحی و انتشار عمومی اوراق بهادار صورت می گیرد که هزینه و زمان به نسبت زیادی را می طلبد که نوعا عرضه های در حجم بالا را توجیه پذیر می کند. به هر حال، بر اساس مقررات سازمان بورس و از لحاظ ساختار انواع اوراق صکوک موجود، این اوراق در حجم‌های کوچک و در بسیاری از صکوک با حداقل عرضه معادل ۱۰ میلیارد تومان، قابل طراحی وانتشار است. بنابراین از لحاظ فنی و نیز مقرراتی، تأمین مالی شرکت‌های کوچک نیز امکانپذیر است و برای تسهیل و توسعه آن، راهکارهای زیر قابل اجراست:

استفاده از ضامن معتبر در ارکان انتشار اوراق. بدین ترتیب اعتبار اوراق تا سطح اعتبار ضامن ارتقا می یابد و نگرانی سرمایه گذاران از ریسک های مرتبط با شرکت ها و کسب و کارهای کوچک برطرف می‌شود.

 استفاده از ظرفیت رتبه بندی اعتباری اوراق برای نشان دادن استحکام و ثبات شرکت های کوچک کم ریسک و با ثبات.

 تأمین مالی شرکت های کوچک دربازارسرمایه، به تبع شرکت های بزرگ. بدین ترتیب که یک شرکت بزرگ و یا دولت وسازمان دولتی، بانی اوراق است، اما به تبع تأمین مالی این شرکت ، یک یا چند شرکت کوچک تابعه یا همکار، تأمین مالی می شوند. مثلا شرکت مادرتخصصی زیرمجموعه وزارت راه، بانی اوراق جعاله می شود که با جذب منابع لازم، شرکت پیمانکار طرف قرارداد، تأمین مالی شده است.

 استفاده از ظرفیت های قانونی عرضه خصوصی اوراق

عرضه خصوصی اوراق بهادار راهکاری است که دربسیاری از بورس های دنیا به رسمیت شناخته شده است و با شرایطی، عرضه اوراق بهادار،معاف از ثبت نزد سازمان بورس می شود و بصوت اختصاصی به تعداد محدودی از سرمایه گذاران نهادی، عرضه می شود. بدین ترتیب هزینه‌های انتشار به شدت کاهش می‌یابد و در زمان کوتاهی، طراحی و انتشار اوراق صورت می‌پذیرد. در بازارسرمایه کشور ما و قانون بازار اوراق‌بهادار، عرضه خصوصی اوراق، تعریف و تایید شده،اما تاکنون از این ظرفیت قانونی که برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک نیز کارگشاست، استفاده نشده است.

سیدعلی سجادی ، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری‌ امین نیکان آفاق


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن