شورای سیاست‌گذاری دومین همایش تأمین مالی

حسین عبده تبریزی

عضو شورای عالی بورس

ولی نادی قمی

مدیر عامل تأمین سرمایه نوین

علی تیموری شندی

مدیر عامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

محمود خواجه نصیری

مدیر عامل تأمین سرمایه تمدن

مصطفی امید قائمی

مدیر عامل سرمایه‌گذاری اهداف

محمد ابراهیم پورزرندی

مدیر عامل سرمایه‌گذاری ملی ایران

بهرام سبحانی

مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان

حجت‌الله صیدی

مدیر عامل بانک صادرات ایران

سعید اسلامی بیدگلی

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

غلامرضا خلیل ارجمندی

عضو هیأت مدیره ایفیک

امیر آشتیانی عراقی

مدیر مسئول هفته‌نامه اطلاعات بورس

شاپور محمدی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

رحمت‌اله صادقیان

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

حسن امیری

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار

حسن قالیباف‌اصل

رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

سید علی حسینی

مدیر عامل بورس انرژی ایران

امیر هامونی

مدیر عامل فرابورس ایران

روح‌الله حسینی مقدم

معاون بورس تهران

علی سنگینیان

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

کوروش پرویزیان

رئیس کمیسون بازار پول و سرمایه اتاق ایران

روح‌الله میر صانعی

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

معراج نادری فصیح

مدیر مسئول ماهنامه بازار و سرمایه

بستن