جمع بندی ارائه ها در دومین همایش تامین مالی

آرشیو ویدئوها

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن شرکت گل گهر

]

آرشیو ویدئوها

انتشار اوراق صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

آرشیو ویدئوها

انتشار اوراق تبعی شرکت سرمایه گذاری تاپیکو

آرشیو ویدئوها

انتشار 100 میلیارد تومان اوراق صندوق پروژه پرند مپنا

آرشیو ویدئوها

مدیرعامل تامین سرمایه امید مطرح کرد؛ چشم انداز روشن صندوق های کالایی در بورس کالا

به گزارش فینکو (سایت جامع تامین مالی ایران) نارسایی‌های بازارهای سنتی در شکل‌ نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران از مهم‌ترین دلایل

بیشتر...

مدیرعامل تامین سرمایه امید مطرح کرد؛ چشم انداز روشن صندوق های کالایی در بورس کالا

به گزارش فینکو (سایت جامع تامین مالی ایران) نارسایی‌های بازارهای سنتی در شکل‌ نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران از مهم‌ترین دلایل

بیشتر...

مدیر تامین مالی تامین سرمایه بانک ملت:سلف موازی استاندارد، ابزاری مطمئن برای تامین مالی(۹)

از جمله ویژگی‌های سلف موازی، کاهش زمان فرآیندهای تامین مالی، ابزار پوشش ریسک برای تولیدکنندگان، محدودیت زیان ناشی از اعمال اختیار خرید در سررسید، تضمین سود معین با اعمال اختیار

بیشتر...

مدیر تامین مالی تامین سرمایه نوین خبر داد: اوراق مرابحه ذوب‌آهن اصفهان؛ در دست انتشار (۸)

اوراق مرابحه یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار مالی اسلامی است که دارندگان آن به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده

بیشتر...
media-spancers-w
بستن