جمع بندی ارائه ها در دومین همایش تامین مالی

آرشیو ویدئوها

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن شرکت گل گهر

]

آرشیو ویدئوها

انتشار اوراق صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

آرشیو ویدئوها

انتشار اوراق تبعی شرکت سرمایه گذاری تاپیکو

آرشیو ویدئوها

انتشار 100 میلیارد تومان اوراق صندوق پروژه پرند مپنا

آرشیو ویدئوها

عبده تبریزی عنوان کرد: ارزهای رمزنگار راه حل انتقال مالی تامین مالی

نشست خبری کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با حضور دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، دکتر عبده تبریزی، دبیر کنفرانس و علی اسلامی بیدگلی، عضوکمیته راهبردی این کنفرانس

بیشتر...

عبده تبریزی عنوان کرد: ارزهای رمزنگار راه حل انتقال مالی تامین مالی

نشست خبری کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با حضور دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، دکتر عبده تبریزی، دبیر کنفرانس و علی اسلامی بیدگلی، عضوکمیته راهبردی این کنفرانس

بیشتر...
media-spancers-w
بستن