۶ مرداد ماه بر گزار می‌شود؛ نخستین همایش آشنایی با تغییرات در استانداردهای حسابداری ایران

نخستین همایش آشنایی با تغییرات در استانداردهای حسابداری ایران، ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود. در این همایش تغییرات استانداردهای حسابداری به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار

بیشتر...

۶ مرداد ماه بر گزار می‌شود؛ نخستین همایش آشنایی با تغییرات در استانداردهای حسابداری ایران

نخستین همایش آشنایی با تغییرات در استانداردهای حسابداری ایران، ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود. در این همایش تغییرات استانداردهای حسابداری به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار

بیشتر...
media-spancers-w
بستن